Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc

Danh sách bài HỌC TIẾNG ANH PHỎNG VẤN XIN VIỆCHọc Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 1 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 1 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 2 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 2 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 3 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 3 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 4 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 4 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 4 - Phần 3

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 4 - Phần 4

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 5 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 5 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 5 - Phần 3

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 5 - Phần 4

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 3

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 - Phần 3

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 - Phần 4

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 - Phần 3

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 - Phần 3

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 - Phần 4

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 - Phần 1

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 - Phần 2

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 – Phần 2

Chào mừng các bạn đến bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc với chủ điểm customer service – dịch vụ khách hàng. Dịch vụ khách hàng là những người tiếp xúc nhiều nhất với khách hàng, họ là bộ mặt của công ty. Do đó nhà tuyển dụng sẽ hỏi những ứng viên ở vị trí này những câu hỏi đặc biệt.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 – Phần 2

Customer service

Dịch vụ khách hàng là những người thường xuyên gặp mặt với khách hàng xử lý những thắc mắc, khúc mắc và đôi khi là sự giận dử của khách hàng. Nên vị trí khá là đau đầu và những người tuyển dụng.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 – Phần 2
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc với vị tri dịch vụ khách hàng
Chúng ta hãy cùng nhìn xem những câu hỏi mà có thẻ hỏi trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.

1. What are the steps involved in successful handling an irate customer?
 • Be patient, listen to the customer finish his anger, analyze the problem, find solutions and continue to observe his reaction afterwards.
2. What does good customer service involve?
 • 4C: Concern-Considertion-Conscientiousness-Cooperation.
3. Tell us about how you have handled a dissatisfied customer in the past.
 • Gives an example and focus on the solution you had.
4. Tell us about your experience in dealing with the public.

5. A customer becomes irate because his permit application cannot be found. How will you handle the customer?

6. A salesperson comes in to talk to your boss without an appointment. How will you handle the sales person?
 • Oly allow the salesperson to meet the boss if he gas the permission to. In this case, you should talk to the salesperson first.
7. What do you think your customers would say about your work?
 • Talk about 3 strengths and 2 weaknesses.
8. Give us an example of situation you handled exemplifying superior customer service.
 • Sescribe the situation and focus on how you successfully handle the problem.
9. Tell us about a situation in which you dealt with a customer and what you would have done differently.

10. How would you handle a customer who used abusive language?
 • Be patient and polite.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 – Phần 2
Dịch vụ khách hàng phải biết xử lý những tình huống bất ngờ
11. A citizen calls in and states that one of your company’s truck ran over her mailbox. How will you handle the citizen?
 • Record the problem and ask for solution from the person who’s in charge or it.
12. What are some of the ways to measure customer satisfaction?
 • Based on the customer’s attitude and voice.
Ở trên là một số câu hỏi hay hỏi trong lĩnh vực thư ký và dịch vụ khách hàng. Họ đưa ra khá nhiều tính huống mà bạn có thể gặp phải trong các tình huống thực tiễn.

Hãy dựa vào những kinh nghiệm của mình để đưa ra những tình huống, cách giải quyết làm sao cho bên tuyển dụng thấy rằng bạn là một người thành thục trong công việc và bạn sẽ giải quyết hợp lý. Bài học tiếng anh phỏng vấn tiếng anh xin việc do nhóm dịch công chứng thuộc công ty dịch thuật Việt Uy Tin thực hiện đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 – Phần 1

Xin chào các bạn!
Trong bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc hôm này chúng ta tiếp tục đi qua chủ điểm những người làm việc trong văn phòng như lễ tân, dịch vụ khách hàng. Với 2 công việc này thì chắc chắn rằng bạn thường xuyên làm việc ở văn phòng, trực điện thoại và giao tiếp với khác hàng. Hãy cũng xem một số câu hỏi thường gặp và cách trả lời cho những câu hỏi đó.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 – Phần 1

Lesson outline
 • Receptionist – lễ tân
 • Customer service – dịch vụ khách hàng
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 – Phần 1
Học tiếng anh phỏng vấn xin việc với vị trí lễ tân
Receptionist

Bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc dưới đây sẽ đưa ra cho các bạn một số câu hỏi và gợi ý trả lời cho vị trí ứng tuyển lễ tân.

1. Tell us about yourself
 • Introduction about yourself
 • Experiences that you have
 • State your desire to be offered the position
2. Why do you want this job?
 • EG:
  • Passion
  • From what I learned at school…
  • That is my previous job and I want to improve it / I want more opportunities.
3. Tell us about your clerival experience.
 • EG: filling, documenting, etc.
4. Tell us about your experience with the computer.
 • EG: I have three-year experience in using computer. I can use Microsoft Excel, Word, Powerpoint.
5. What are your duties in your current position?
 • EG: filling documents, receiving and answering phone calls, sending out documents and letters, keeping record…
6. What could your current or previous mangager say that you could improve in?
 • Be honest about what you are not satisfied about yourself, but not something too negatinve.
7. How did you ensure that you meet deadlines?
 • EG: I work very well with pressure. I prepare for it before it comes. I had many deadlines to meet. I never waited until the last minute to do my work. I always finished it one time.

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 10 – Phần 1
Lễ tân lúc phải thân thiện với khách hàng
8. Your’re always required to interact with guests. Tell us your previous experience with the guests and how did you deal with this experience
 • Describe a situation and focus on how you solved the problem.
9. Assume that you have been hired for the position in a hospotal. A mother calls and says her child is sick and she needs an appointment this morning. You don’t have an open appointment for the morning. What will you do?
 • Contact the doctor to see whether he is avallable for the appointment.
10. Rules in handling phone calls – what are they?

Đến với bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc các bạn đã được học những câu hỏi và những gợi ý trả lời khi đi phỏng vấn ví trí receptionist - lễ tân. Khi đi phỏng vấn bạn cần chuẩn bị trang phục gọn gàng, tóc tai ngay ngắn vì lễ tân thường phải tiếp xúc nhiều với những đối tượng khách hàng khác nhau. Nếu các bạn có những vấn đề khác thì cũng có thể liên hệ với công ty dịch thuật Việt Uy Tin chúng tôi, nhóm dịch công chứng sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc. Xin chào và hẹn gặp lại!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 4

Xin chào các bạn!
Bài học hôm nay, công ty dịch thuật Việt Uy Tín sẽ hướng dẩn các bạn học một đoạn hội thoại tuyển dụng và một video tổng kết. Từ đoạn hội thoại và video đó bạn sẽ nhận thấy được một số câu hỏi cũng như những gợi ý cho câu trả lời. Cách ăn mặc cũng rất quan trọng trong đi phỏng vấn, vì thế các bạn hãy chú ý xem video học tiếng anh phỏng vấn xin việc thật kỹ.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 4

Chúng ta cũng đi qua một ví dụ đoạn hội thoại tuyển dụng giữa người mới ra trường và một nhà tuyển dụng.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 4
Tự tin khi đối đáp với nhà tuyển dụng khi phỏng vấn xin việc
Example:
Justine: Come in, Bob. I’m Justine Asker, the manager, you can call me, Justine. 
Bob: Pleased to meet you 
Justine: Sit down, Firstly. Bomb can I ask which job you are applying for? 
Bob: I’m applying for the receptionist position. 
Justine: I see that you have a Diploma in Hospitality. Have you done any front desk work before? 
Bob: I have work experience in front desk. You have my superisor’s report there. This will be my first paid position. 
Justine: And why do you want to work at the Plaza Hotel? 
Bob: Because it has a great reputation… not just for its service , but as a good place to work. 
Justine: I’m glad to hear it.
Phần tiếp theo trong cuộc hội thoại sẽ hỏi điểm mạnh mà bạn có thể mang lại ở vị trí công việc này.
Justine: Bob, what strengths do you think you would bring to the job? 
Bob: Oh, ah. I am patient and I’ve been told I put clients at ease. 
Justine: Uh huh. And what do you see as your weaknesses? 
Bob: Do you mean, what am I not so good at? 
Justine: Yes 
Bob: Well, I understand English much better than I speak it at the moment. But I study at home and l look forward to learning more on the job. 
Justine: Excellent.
Sau đoạn hội thoại này chúng ta hãy xem đoạn video cuối bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc tổng kết lại những gì bạn làm và không nên làm. Video tổng kết khá là cụ thể về phong cách ăn mặc, một số câu trả lời và môt số cách trả lời.

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 4
Phong cách ăn mặc rất quan trọng khi phỏng vấn xin việc
Các bạn ứng viên thân mến, bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc hôm nay chúng ta đã đi qua một số bước căn bản như: những bước cần chuẩn bị khi đi phỏng vấn xin việc lần đầu tiên, chuẩn bị những thông tin về công ty cũng như vị trí bạn xin tuyển, trang phục trước khi đi, chuẩn bị về tâm lý, một số câu hỏi và những tài liệu cần thiết bạn cần chuẩn bị để đi phỏng vấn.

Chúng ta cũng học một số từ vựng có thể áp dụng khi đi phỏng vấn xin việc lần đầu tiên, quan trọng nhất là một số câu hỏi cũng như gợi ý trả lời, bạn được xem một số video tính huống. Nhóm dịch công chứng hy vọng rằng bạn có thể học được một số cụm từ hoặc một số gợi ý để trả lời khi đi phỏng vấn xin việc lần đầu tiền. Chúc các bạn phỏng vấn xin việc thành công!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 3

Xin chào các bạn!

Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học tiếng anh phỏng vấn xin việc. Hôm nay, mọi người sẽ tiếp tục học một số những câu hỏi có thể bị hỏi khi lần đầu tiên đi phỏng vấn. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số video tình huống trong bài để các bạn dễ hình dung một cuộc phỏng vấn.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 3

Common questions (tiếp theo)

5. Could you give an example of both your strengths and weaknesses?
 • Strengths:
  • I’m good at communicating.
  • I work well under pressure.
  • I always finish things before deadline.
 • Weaknesses:
  • I’m too ambitious. I want to achieve too many things at the same time.
  • I usually work with people and always push them to finish all things an time.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 3
Học tiếng anh phỏng vấn xin việc với các câu hỏi
Chúng ta có thể xem một ví dụ trên video ở đây. Trong phần này ứng viên sẽ đưa ra một số điểm mạnh và điểm yếu bạn hãy xem họ sẽ giải quyết như thế nào khi nói về điểm yếu của họ.

Bạn hãy học tập cách trả lời trên video học tiếng anh phỏng vấn xin việc, bởi vì khi đưa ra một câu trả lời khôn ngoan trước nhà tuyển dụng thì chắc chắn rằng bạn sẽ ghi điêm rất cao.

6. If we were to ask one of your professors what single quality that you possess is the most outstanding. What would he say?
 • Talk about the qualities that can support your job.
 • EG:
  • I’m patient.
  • I always take initiatives.
  • I’m willing to work with other people.
7. What form your pervious part-time job makes you qualified for this job?
 • Experience that support your work.
  • EG: work with numbers, record the invoices, work on the balance sheets, etc.
 • If you have never had a part-time job, talk about some experience that you had during the volumteer events that you participated in.
  • EG: When working as a volumteer in the summer, I worked well with people and worked as a good team with people.
8. How does your education translate into the position you are currently applying for?

9. Is there anything else we should know?
 • Introduce the skills, experiences and qualities that you have that help you stand out.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 3
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc giúp bạn nhanh chóng tìm được việc
10. We have a numbers of candidates. Some of them have more experience than you do. Why should we hire you instead of the other candidates?
 • EG:
  • I have good degree in my major.
  • I have graduated with high distinction.
  • I’m willing learn new things. I take initiatives when needed.
Video dưới đây sẽ thể hiện cho bạn thấy, làm thế nào để trả lời cho câu hỏi “Tại sao phải tuyển dụng bạn?”.

Các bạn hãy nhớ một số nguyên lý khi trả lời câu hỏi này và có thể áp dụng một số câu trả lời hoặc một số cụm trả lời như ứng viên ở phía trên.

Các mẩu hội thoại được đưa ra trong video học tiếng anh phỏng vấn xin việc là rất thực tế. Do đó các bạn hãy cố gắng lắng nghe và nhìn cái cách mà người ta hỏi và trả lời để rút ra kinh nghiệm cho mình khi đi phỏng vấn. Những câu hỏi và mẩu hội thoại trong bài được sưu tầm bởi công ty dịch thuật Việt Uy Tín chuyên dịch công chứng đa ngôn ngữ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 2

Xin chào các bạn!
Lần đầu tiên phỏng vấn thì ai cũng lo lắng xem mình có phạm lỗi nào không, có bị nói lắp không, có tự tin được không…Do đó việc chuẩn bị trước sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn và ít mắc lỗi hơn trong khi phỏng vấn. Bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc hôm này, nhóm dịch công chứng sẽ hướng dẩn các bạn một số câu hỏi có thể bị hỏi khi phỏng vấn.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 2

Common questions

1. Tell us about your self.
 • Focus on information that is relevant to the position
 • EG: I’ve just graduated from the University of Singapore with a degree in Computers. During the summers, I worked as a systems administrator for a small company to help pay for my education.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 2
Phỏng vấn xin việc cần chuẩn bị trước các câu hỏi
2. What is the most attractive aspect of the job you are interviewing for?
 • Information from the job description
 • Reasons why you wish to get the job
 • EG:
  • I’m interested at working with numbers.
  • I’m keen on travelling and meeting with people. I’d like to travel to different places in the world.
3. Why did you choose this profession and this specific job?
 • Choose the resons that show your desire for the profession / the job.
Sau đây sẽ là một video minh họa cho lý do tại sao họ lại chọn nghề nghiệp và một số ví dụ bạn có thể theo dõi.

4. What do you know about our company?
 • Prepare information about the company you are applying for before the interview.
 • EG: I understand that you are one of the top 10 companies in sales to Europe nut are currently interested in expanding your market to Asia. Competition is keen in that area but you have an advantage in that your product offers features that others do not, such as…
Bạn hãy nghe video học tiếng anh phỏng vấn xin việc trong phần này để có thể xem cách trả lời cụ thể hơn, nhớ là hãy đưa ra một số điểm mà công ty này nổi trội hơn những công ty khác trên thị trường.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 2
Suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời câu hỏi
5. Could you give an example of both your strengths and weaknesses?
 • Strengths:
  • I’m good at communicating.
  • I work well under pressure.
  • I always finish things before deadline.
 • Weaknesses:
  • I’m too ambitious. I want to achieve too many things at the same time.
  • I usually work with people and always push them to finish all things an time.
Chúng ta có thể xem một ví dụ ở video trên. Trong phần này ứng viên sẽ đưa ra một số điểm mạnh và điểm yếu và bạn hãy xem họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

Hy vọng qua bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc này, các bạn có thể chuẩn bị đầy đủ trước khi đi phỏng vấn, tránh những trường hợp mất tự tin cũng như không trả lời được câu hỏi do bên tuyển dụng đưa ra. Công ty dịch thuật Việt Uy Tín xin chào và hẹn gặp lại các bạn!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 1

Xin chào các bạn!
Chào mừng các bạn đến với bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc hôm này. Bài học với chủ đề làm như thế nào chuẩn bị phỏng vấn khi đi xin việc lần đầu tiên. Khi đi phỏng vấn xin việc lần đầu tiên chắc chắn rằng các bạn sinh viên mới ra trường rất là lo lắng, bởi vì bạn vẩn chưa có nhiều kinh nghiệm đi phỏng vấn trước đó hoặc làm việc trước đó. Vậy làm thế nào để chuẩn bị khi đi làm việc lần đầu tiên? Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi qua những bước làm thế nào để chuẩn bị cho lần phỏng vấn đầu tiên và những câu hỏi thường gặp.

Nội dụng video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 1

Lesson outline
 • Interview tips
 • Common questions
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 1
Học tiếng anh với câu hỏi phỏng vấn xin việc lần đầu
Interview tips
 • Information about the company and the position you are applying for
  • Look for the information using internet, multimedia, or ask experienced people
  • Carefully examine the job description
  • Extra information can also be necessary, i.e rival companies, the market that the company is aiming for.
 • Dress
  • Dress to look professional:
   • Avoid: t-shirt, jeans, sneakers etc.
   • Men: shirt, trousers, shoes, tie etc.
   • Women: dress, shirt, shoes, appropriate accessories etc.
 • Psychology
  • Prepare information to introduce about yourself.
  • Note: the information should be relevant to the job – so avoid one that is too personal.
 • Questions for interviewer
  • Prepare questions about the company and the position you re applying for
 • Cv and reputation letters.
Vocabulary – Từ vựng
 • Graduate from: tốt nghiệp trường nào
 • A degree in: bằng đại học chuyên ngành gì
 • Diploma: bằng cấp
 • Major in: học chuyên ngành về lĩnh vực gì
 • Computer science: khoa học máy tính
 • Engineering: ngành kỹ sư
 • Business administration: quản trị kinh doanh
 • Finance and Banking: tài chính ngân hàng
 • International studies: quốc tế học
 • Tourism: du lich
 • Hospitality: du lịch và khách sạn
 • Accounting: kế toán
 • Competition: cạnh tranh
 • Reputation: danh tiếng
 • Patient: kiên nhẫn
 • Willing to: sẵn lòng, sẵn sàng
Trên đây là những từ mới bạn có thể gặp trong bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc.

Common questions
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 9 – Phần 1
Tell me about yourself? là câu hỏi đầu tiên khi phỏng vấn tiếng anh
Tell us about yourself.
 • Focus on information that is relevant to the position
 • EG: I’ve just graduated from the University of Singapore with a degree in Computers. During the summers, I worked as a systems administrator for a small company to help pay for my education.
Bài viết được thực hiện bởi công ty dịch thuật Hà Nội - Việt Uy Tín, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ có yếu tôt nước ngoài như: dịch công chứng, dịch vụ visa, cung cấp phiên dịch viên chuyên nghiệp, dịch thuật tiếng anh, dịch thuật tiếng pháp… Rất vui nhận khi nhận được cuộc gọi từ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo của chủ đề học tiếng anh phỏng vấn xin việc!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 3

Xin chào các bạn!
Chào mừng các bạn đến với bài viết được chia sẻ bởi Công ty dịch thuật Việt Uy Tín. Bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc hôm nay, nhóm dịch công chứng lấy ngay chọn lọc cũng như hướng dẩn các bạn một số câu hỏi có thể bị hỏi và một số tình huống đặt ra bởi nhà tuyển dụng trong mục phẩm chất cá nhân.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 3

Personal qualities – phẩm chất cá nhân (tiếp theo)

6. Tell us pressure situation you were in that would demonstrate your ability to work under pressure.
 • EG: I’ve finished six assignments the same week. I can finish by Friday without working overtime.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 3
Phẩm chất cá nhân tốt sẽ giúp bạn thành công
7. What are some constructive methods of dealing with stress?
 • EG: I communicate effectively and openly with my colleagues and coworkers to share my problems.
8. Describe the most significant responsibility you have had in your career and what it taught you?

9. How do you deal with rich on the job?

10. Tell me about a time when you tried and failed.
 • Focus on your determination to overcome the obstacle and what you have learned from it.
Đây có thể là những câu hỏi bạn có thể bị hỏi trong mục phẩm chất cá nhân. Tiếp theo đây là một số tình huống khá là thú vị được đưa ra trong bài học phỏng vấn tiếng anh xin việc, bởi vì biết đâu bạn sẽ thể hiện được phẩm chất cá nhân của mình khi giải quyết các tình huống này.

Situations – Những tình huống

1. You are sitting to a co-worker who is consistently rude to others over the telephone. You realize that no one is aware of this. How would you handle this situation?
 • EG: I’d talk to my coworker and tell him not to be so rude on the telephone because this is office work.
2. You are given a new assignment, but not given any instructions. How would you go about completing you assignment?
 • Ask for help and suggestions from your boss.
3. Your co-worker continually comes over to your desk to complain about management. Your supervisor seems to be playing particular attention to the two of you. How would you handle this situation?
 • Two solutions: 
  • Tell the co-worker not to constantly complain.
  • Directly talk to the director / manager about your constructive ideas to improven the management.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 3
Học tiếng anh phỏng vấn xin việc với những tình huống
4. An executive manager has given you an assignment that will require you to work late tonight. However, you have dinner and expensive tickets to a show with your spouse tonight. What will you do?
 • Assert that you set work as your top priority and that you will spend time with your family right after the work is finished.
5. You have prepared a report for the company supervisors. All facts have been documents, checked and double-checked. However, one of the supervisors states that the report is wrong and demands that the report be corrected. What is your response to the supervisor?
 • Accept the criticism and check you report again to see if you really missed anything.
6. One of the members of your team only does what is absolutely necessary at work. His performance is impacting the team. How might this person’s performance affect you work? Would you work overtime to complete a team project?
 • Directly communicate with the member about the problem so that he can adjust his performance.
Trên đây là một số tình huống bạn có thể bị hỏi. Vậy hôm nay, chúng ta đã được học những câu hỏi trong 3 mục: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, những phẩm chất cá nhân. Với những câu hỏi ở phía trên, thì bạn phải tìm những thông tin làm sao hổ trợ tốt nhất cho phần câu trả lời, để bạn có thể cảm thấy tự tin nhất trước nhà tuyển dụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo thuộc chủ đề học tiếng anh phỏng vẫn xin việc.

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 2

Thường thường các bạn đi làm ở công ty thì họ đòi hỏi khả năng làm việc nhóm của các bạn rất cao. Làm việc nhóm thì ta không thể để những vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng công việc mà phải quan tâm đến mục đích công việc để cùng nhau hoàn thành mục tiêu đề ra. Do đó bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc giới thiệu đến các bạn một số câu hỏi và câu trả lời phù hợp với nhà tuyển dụng.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 2

Teamwork skill – làm việc nhóm

Như chúng ta biết rằng làm việc theo nhóm luôn luôn xuất hiện ở mọi công ty. Bạn có thể làm theo nhóm nhỏ 2 hay 3 đến 5 người hoặc có thể theo một phòng lớn hơn từ 10 đến 20 người, lớn hơn nữa công ty của bạn có thể lên đến hàng chục hằng trăm người. Vậy làm thế nào để bạn có một kỹ năng làm việc hiệu quả bởi vì khi cá nhân tốt thôi thì không phải là một yếu tố thành công của cả công ty mà phải của một tập thể lớn.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 2
Học tiếng anh phỏng vấn xin việc về kỹ năng làm việc nhóm
Bạn có thể bị hỏi những câu hỏi như:

1. What qualities do you have that make you an effective team player?
 • EG: my ideas of what makes a good team member may be very different from yours and from the organization. However, they are based on some main basis: participation, communication, and sharing.
2. Tell us about a successful team of which you were a member. What was the most outstanding characteristics of that team? What did you contribute?
 • Talk about a successful project in which you worked in a team
 • Describe qualities of the team that you were a part of
  • EG: Flexible, sharing, good leadership, etc.
 • Talk about your responsibility in the team.
3. Tell us about an unsuccessful team of which you were a member.
 • Focus on how you solved your problem and your determination to achieve goals.
4. What are the important qualities a person should have to become an effective team member.

5. What are the characteristics of a successful team?

6. Do you work better by yourself or as part of a team?
 • EG: I can work effectively on my own so I can take initiatives. Also, I’m keen on working in a team. I like to be a part of a team.
7. What type of people do you work best with?
 • EG: I can work effectively with al types of people, as long as we have the same common goal.
8. How do you make yourself fit into a new team?
 • Open communication, commitment and detemination.
9. Name some of the obstacles to be avoided in building an effective team?

Personal qualities – phẩm chất cá nhân

Trong những câu hỏi về phẩm chất cá nhân có thể bạn sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến kỹ năng của bạn như thế nào hoặc những tình huống đưa ra để xem bạn giải quyết vấn ra sao. Chúng ta hãy cùng xem một số câu hỏi trong bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc:

1. How confident you are that you can successfully perform the duty ò thí position and why?
 • EG: I’m not sure but I can put all of my effort to finish all the tasks.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 2
Học tiếng anh phỏng vấn xin việc về phẩm chất cá nhân
2. Tell us about a situation that would demonstrate the level of confidence that you have in yourself.
 • The situation can be about one of your part-time job, or an experience you had when doing volunteer.
3. Are you creative? Give us some examples of your creativity.

4. Describe a situation where you came up with a creative solution to a problem.

5. Provide us with an example of your ability to work independently.

6. Tell us pressure situation you were in that would demonstrate your ability to work under pressure.
 • EG: I’ve finished six assignments the same week. I can finish by Friday without working overtime.
Công ty dịch thuật Hà Nội - Việt Uy Tin rất vui được giới thiệu và hướng dẩn các bạn bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc này. Nhóm dịch công chứng hy vọng các bạn có thể lựa chọn được những câu trả lời phù hợp với tình hình thực tế của bản thân và tính chất công việc bạn muốn xin vào. Xin chào và hẹn gặp lại!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 1

Xin chào các bạn!
Chào mừng các bạn đến với bài 8 trong mục những câu hỏi cần chuẩn bị trong phần bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc. Với mục này, các bạn sẽ được học về những câu hỏi liên quan đến kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phẩm chất cá nhân.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 1

Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ chuận bị những câu hỏi đi theo 3 chủ điểm lơn sau đây

Lesson outline
 • Interpersonal skill (communication skill)
 • Teamwork skill
 • Personal qualities
Interpersonal skill – Giao tiếp cá nhân

Với những câu hỏi này, thì có thể bên tuyển dụng sẽ đưa cho bạn các câu hỏi hoặc những tình huống để xem bạn giải quyết vấn đề đó như thế nào đối với công ty củ. Từ đó họ có thể quyết định là nếu được tuyển vào vị trí công ty của họ, bạn sẽ giải quyết mục này như thế nào. Các bạn hãy cùng xem một số câu hỏi và cách trả lời trong bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc.

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 1
Học tiếng anh phỏng vấn xin việc với kỹ năng giao tiếp cá nhân
1. What do you think your supervsor would say about your work?
 • Be honest and give examples to support your ideas
2. What do you think your co-workers would say about your work?
 • EG: I know they considered me to be hard working. In fact, the orther team members often thanked me for the extra hours I put in.
 • I know that I was initially considered intolerantif I felt they were not putting in the same amount of effort as I was. I realized it was better to encourage them to meet our deadlines by offering help where needed. This has worked much better for all of us.
3. What would your boss say about you-both positive and negative?
 • Your opinions about you strengths and weaknesses
 • Note: Talk only about the weaknesses that show your determination to successfully finish your tasks.
4. What three key words would your peers use to describe you?
 • EG: Honest, hardworking, reliable.
 • In clude examples for each quality.
5. Describe a situation in which you work was criticized.
 • The situation should imply your determination to be successful at your work.
6. Tell us about the last time you lost your temper?
 • Describe the situation and focus on how you solved the problem.
7. Tell us about a confrontation that you’ve had with a co-worker.
 • Introduce the confrontation and then talk about the solution you had.
 • EG:
  • Communicate directly
  • Put yourself in the other’s shoe
  • Look from the other’s perspective
8. How do you maintain an effective working relationship with your co-workers
 • EG:
  • Focus on team goal
  • Open communication
  • Responsibilities to be shared among all members
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 8 – Phần 1
Kỹ năng giao tiếp cá nhân giúp bạn thành công hơn
9. How do you effectively communicate with others?
 • EG: honest, open communication
10. Tell us about a situation where you demonstrated good communication skills?
 • Describe the situation and focus on the communication skills you have.
11. What are some rules to follow to ensure effective communications with co-workes?

12. What are the reasons for communicating upwards to your supervisors?
 • Give reasons that show your responsibility in your work.
Qua cuộc phỏng vấn thì nhà tuyển dụng cũng phần nào nhận thấy được khả năng giao tiếp của các bạn thông qua biểu hiện khi đối đáp với họ. Do đó khi đã chuẩn bị thật kỹ những câu trả lời thì các bạn cũng phải cố găng tỏ ra thật tự tin đễ lấy điểm với bên tuyển dụng.

Bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc được thực hiên bởi nhóm dịch công chứng, do công ty dịch thuật Hà Nội - Việt Uy Tín chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 4

Xin chào các bạn!
Vậy là các bạn đã quen với việc chuận bị câu hỏi theo chủ điểm qua những phần trước trong chủ đề học tiếng anh phỏng vấn xin việc. Công ty dịch thuật Việt Uy Tin sẽ tống kết một số điều luu ý, cũng như nhận xét về điểm yếu của bản thân trong phần cuối này.

Nội dụng video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 4

Nhận xét ưu, khuyết điểm – judgement: strengths and weaknesses

Sau khi được hỏi những điểm mạnh ở bài trước trong chủ đề học tiếng anh phỏng vấn xin việc thì nhà tuyển dụng sẻ hỏi đến những điểm yếu.

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 4
Phỏng vấn xin việc cần tự nhận xét những khuyết điểm của bản thân
1. What is the worst of your greatest weakness and why?

 • Candidate 1: I am overzealous (work to hard) and become nervous when my co-workers are not pulling their weight (doing their job). However, I am aware of this problem, and before I say anything to anyone, I ask myself why the colleague is having difficulties.
 • Candidate 2: t tend to spend too much time making sure the customer is satisfied. However, I began setting time-limits for myself if I noticed this happening.
2. What are your weak points and how have you overcome them?

3. What about yourself would you want to improve? / in which area do you need to make improvement in?

4. In instances where you are required to assort yourself, what do you do assert yourself effectively?

5. Relate to us a confrontation that you’ve had with your supervisor. Who was wrong and why?

 • Everyone has to deal with conflict at some point. I have found that when there is conflict it helps to try and put yourself in the other person’s shoes and understand their point of view. If you know what their interpretation of the situation is, then it is easier to work out a solution. For example… (give a specific example of a conflict situation and how you dealt with it ).
6. Relate is to the last time you dealt with and ethical question on the job and how did you handle the situation?

7. Tell us about a situation where you made a mistake. How did you handle the mistake and what was the solution?

8. Under what circumstances should you bypass your supervisor and go to your supervisor’s boss?

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 4
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc
Summary

Chúng ta đã đi qua 4 mục tiêu chính:
 1. Động lực – motivation
 2. Mục tiêu nghề nghiệp – career goals
 3. Ưu tiên – prioritization
 4. Nhận xét ưu, khuyết điểm – judgement: strengths and weaknesses
Nhớ là khi đưa ra các câu trả lời, bạn hãy chuẩn bị thật kỹ những ví dụ có thể hổ trợ tốt cho phần trả lời của bạn. Đừng đưa ra những ví dụ nào mà bạn cảm thấy là làm mình quá xấu hổ hay nó không hổ trợ tốt cho phần bạn muốn đi xin việc.

Bạn nhớ chuẩn bị những thông tin đầy đủ và chuẩn bị trước những câu hỏi ở trên này, bởi vì biết đâu bạn sẽ gặp một trong số những câu hỏi này khi đi phỏng vấn. Nhóm dịch thuật công chứng lấy ngay sẽ tiếp tục thảo luận những câu hỏi đó trong những bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 3

Xin chào các bạn!
Mỗi người tính cách khác nhau, có người thì ưu tiên công việc hơn gia đình hoặc có người thì ưu tiên gia đình hơn công việc … Do đó phần tiếp theo của bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc hôm nay, nhóm dịch công chứng lấy ngay sẽ giới thiệu đến các bạn cách trả lời một số câu hỏi về độ ưu tiên và cách nhận xét về bản thân mình.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 3

Ưu tiên – Prioritization

Chắc chắn rằng khi bạn đi làm thì nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn rằng có những ưu tiên như thế nào giữa công việc 1, công việc 2 và ưu tiên như thế nào giữa gia đình, công việc. Trong video học tiếng anh phỏng vấn xin việc, chúng ta hãy nghe một số câu hỏi có thể bị hỏi trong mục này.

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 3
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc về câu hỏi ưu tiên
 • You are given a number of assignments. How will you prioritize the assignments?
 • After returning from lunch, you find 5 telephone slips from the customers requesting that you return their telephone calls. How will you prioritize your return telephone calls?
 • Along with your other assignments, you’ve been given a resh assignment that has to be done. What adjustments or considerations will you make in trying to complete the rush assignment?
 • In your supervisor’s absence you have been asked to schedule the work of the group for the next two weeks. How would you schedule projects, assignments and vacations?
 • To perform your duties more effciently and reduce interruptions, what steps should be taken when given a new assignment?
 • Your new assignment is to establish a working area for one professional and two clerical employees. What would you consider in laying our the work area?
 • What is the importance of prioritizing work?
 • How do you prioritize your work?
 • Your section supervisor has given you a rush assignment. The assignment is in conflict with an assignment that was given to you by the section supervisor’s boss. How will you handle these assignments?
Nhận xét ưu, khuyết điểm – judgement: strengths and weaknesses

Thường là những câu hỏi đầu tiên mà bạn có thể bị hỏi, bởi vì khi đó nhà tuyển dụng muốn bạn tự nhận xét xem khả năng của mình như thế nào hoặc yếu tố gì làm cho bạn nổi bất hơn so với ứng viên khác.

1. Why should we hire you?
 • In my experience in sales, I know having the ability to deal effectively with all types of people is not merely a positive element, it is an essential one. With your plan to expand into the market place, a sales representative with a proven ability to meet with all types of people and to be able to assess and meet their immediate needs would be a great asset. In the past 5 years, I have increased sales by 20%.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 3
Bạn phải biết tự nhận xét ưu và khuyết điểm của bạn thân
2. What are your three greatest strengths?
 • Candidate 1: I work well index pressure. When there is a deadline (a time by which the work must be finished), I can focus on the task at hand (current project) and structure my work schedule well. I remember one week when I had to get 6 new customer reports out by Friday at 5. I finished all the reports ahead of time without having to work overtime.
 • Candidate 2: I am an excellent communicator. People trust me and come to me for advice. Own afternoon, my colleague was involved with a troublesome (difficult) customer who felt he was not being served well. I made the customer a cup of coffee and invited both my colleague and the client to my desk where we solved the problem together.
 • Candidate 3: I am a trouble shooter. When there was a problem at my last job, the manager would always ask me to solve it. Last summer, the LAN server at work crashed. The manager was desperate and called me in (requested my help) to get the LAN back online. After taking a look at the daily backup, I detected the problem and the LAN was up and running (working) within the hour.
3. What can you contribute to our organization?

4. Assume that you are a candidate in the coming election. Tell my why are you the best candidate?

5. We’ve interviewed a number of highly quantified students for this position. What sets you apart from the others?

Qua bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc này, công ty dịch thuật chúng tôi hy vọng các bạn có thể trả lời về mức độ ưu tiên của bản thân, sao cho nhà tuyển dụng đánh giá bạn là người rất chuyên tâm vào công việc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 2

Xin chào các bạn!
Bất cứ làm việc gì thì chúng ta cũng phải cần có mục tiêu để cố gắng hoàn thành nó. Vì thế mà trong bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc hôm nay nhóm dịch công chứng chúng tôi sẽ hướng dẩn cho bạn một số câu hỏi và câu trả lời về mục tiêu của bản thân mình, để từ đó nhà tuyển dụng cảm nhận được rằng bạn là người luôn nổ lực và cố gắng trong công việc.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 2

Phần tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị đó là những câu hỏi nói về mục tiêu nghề nghiệp. Các bạn chú ý nhà tuyển dụng muốn biết rằng trong thời gian tới bạn có mục tiêu, quan điểm, tầm nhìn như thế nào và làm thế nào để phát triển hơn nữa.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 2
Career goals - Mục tiêu nghề nghiệp
Với mục này thì có thể bạn đưa ra những ví dụ cụ thể trong tình huống của mình, bởi vì nhà tuyển dụng muốn biết được rằng bạn có phải là một người biết nhìn xa trông rộng, bạn là người biết tự đưa ra quan điểm của mình và biết tự hướng nghề nghiệp của mình trong tương lại như thế nào không. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số ví dụ điển hình của phần này trong bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc.

Mục tiêu nghề nghiệp – career goals

1. Where do you want to be 5 years from now in your career?
 • I would like to work in a challenging environment where I can give on developing my decision making skill.
 • My first goal is to work for you company. I would like to select my career with you. I hope to be able to travel to work at your different hotels around the world during this time.
 • I started out in my profession as a junior clerk while I completed my college studies during the evenings. Once I had my degree. I applied for a transfer to a more advanced position, citing my on-the-job training. This has been my pattern for my career with my past 2 employers. I, earn quickly on the job and am willing to take classes and workshops to augment my experience. I have been able to assume greater responsibilities and add more value to the organization. I do not think in terms of titles. I think more in terms of how I can solve this problem. Since this has been my career style to date. I do not imagine it to change. In five years, I feel I will have continued to learn, to grow into a position of more responsibility and will have made a significant contribution to the organization.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 – Phần 2
Có mục tiêu giúp chúng ta luôn vươn cao
2. What are your short term and long term career goals?

3. What prompted you to take your current job?

4. Where do you see yourself 10 years from now?

5. Why did you make a career change?

6. Why do you want to leave your current position?

Học xong bài tiếng anh phỏng vấn xin việc này, chúng tôi hy vọng bạn sẽ lựu chọn được những câu trả lời phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của mình. Bài sau công ty dịch thuật Việt Uy Tín sẽ giới thiệu đến các bạn một số câu hỏi và câu trả lời về ưu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 - Phần 1

Xin chào các bạn!
Khi tham gia một buổi phỏng vấn, bạn thường gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, chúng ta hay bị áp lực đến nổi không biết phải trả lời thế nào vì bên tuyển dụng có thể là nhiều người. Do đó bạn cần phải học những câu hỏi có thể họ sẽ hỏi, để bạn không bị quên khi trả lời. Bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc ngày hôm này, công ty dịch thuật chia sẽ đến các bạn các câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 - Phần 1

Lesson outline

Hôm này chúng ta sẽ đưa ra câu hỏi trong 4 chủ đề:
 1. Động lực – Motivation
 2. Mục tiêu nghề nghiệp – Career goals
 3. Ưu tiên – Prioritization
 4. Nhận xét ưu, khuyết điểm – Judgement: strengths and Weaknesses.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 - Phần 1
Motivation - Động lục
Động lực – Motivation

Thường khi đi phỏng vấn bên tuyển dụng sẽ hỏi bạn là “Những điều gì thúc đẩy bạn xin công việc này?”, “Điều gì giúp bạn tiếp tục công việc này trong khoản thời gian dài đến thế?”. Chúng ta hãy xem những câu hỏi có thể hỏi của mục này trong bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc này:
 1. What motivates you in your job?
  • I am motivated by the challenge of difficult tasks and projects. My previous manager gave me more and more responsibility as I proved myself, I found this very motivating.
  • It is important for me to meet the customers needs. I give them the best service and when I exceed their expectations or get positive feedback it motivates me.
  • I like to know that I am growing as an employee. Leaming and using new skills is a big motivator for me.
  • Improving myself in challenging career both oversea and Hanoi based projects which wil broaden my knowledge and skills in technology.
 2. One of the requirements for this postion is that the individual be a self-starter. Give us an example of your ability to be a self-starter.
 3. How to you motivate yourself to complete upleasant assignment?
 4. What motivational techniques do you use with your work unit? What can a supervisor do to enchance an employee’s job and the emploree’s motivation?
 5. What motivates employees?
 6. Name some of the ways that a supervisor can motivate staff?
 7. Tell us about a situation where you motivated your staff to extraordinary accomplishments.
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 7 - Phần 1
Động lực giúp bạn cố gắng hơn trong công việc
Chúng ta thấy rằng tất cả những câu hỏi trên đều yêu cầu một lý do cũng như một ví dụ để hổ trợ tốt nhất cho phần minh họa của mình.

Các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ những câu hỏi mà bên tuyển dụng sẽ hỏi bạn. Tốt nhất hãy đưa ra những động lực thật thực tế và khi nói biểu đạt sự tự tin. Từ đó nhà tuyển dụng sẽ dựa vào đó mà đánh gía cao về bạn và thấy bạn có đủ khả năng để nhận công việc. Nhóm dịch công chứng rất mong được gặp lại các bạn trong những bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc tiếp theo.

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 3

Xin chào các bạn!
Ở bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc trước nhóm dịch công chứng đã hướng dẩn các bạn những câu hỏi nên hỏi và không nên hỏi khi phỏng vấn. Hôm này công ty dịch thuật Việt Uy Tín sẽ giới thiệu các bạn ví dụ về câu hỏi ứng viên đã hỏi nhà phỏng vấn và cách bạn kết thúc một buổi phỏng vấn là như thế nào.

Nội dung video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 3

Questions for interviewers

Dưới đây là ví dụ về một số câu hỏi ứng viên đã hỏi nhà tuyển dụng.
A: Any questions about the job?
B: Yes, madam. When will know if I have the job?
A: We should know whom we want to hire by next Monday if we decide.
B: How many staffs are there in your department?
A: About 50 people.
B: Is the job full time or part-time?
A: Full time.
B: What are the hours?
A: We work a five-day week, from 8 to 4 with an hour for lunch.
B: Is there overtime?
A: Sometimes, but not often.
B: By the way, are there any chances I might work abroad in the future?
A: Yes, if you do well, you will have a good chanve to be transferred overseas.
B: I have no further questions, thank you.
Availability
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 3
Ứng viên hỏi nhà tuyển dụng một số câu hỏi 
EG 1: Availability.
A: What date can you start to work?
B: I’ll go and quit my job in the Gold House company.
A: Can you start on Monday?
B: I’m afraid not, but can you make it Thursday afternoon?
A: That’s all right. When you come, ask for Smith. OK?
B: No problem.
A: It’s a pleasure to have you here.
B: I’m sure I’ll enjoy working here, too.
A: I hope so. We’ll look forward to your coming back.
Tiếp theo bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc sẽ hướng dẩn bạn kết thúc cuộc phỏng vấn.

Interview closing

EG 2: Interview closing.
A: Thank you very much for giving me this opportunity, Mr.Green.
B: You’re welcome. We will let you know the result as soon as possible.
A: Thank you. I look forward to hearing from you.
B: Let’s keep in touch.
A: Do I need to have a second interview?
B: We’ll notify you if necessary.
A: Ok. I hope to see you again. Goodbye.
B: Goodbye
Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 3
Kết thúc phỏng vấn xin việc
 Tổng kết bài
 1. Personal information
  • Name and age.
  • Address and native.
  • Personalities.
  • Hobbies.
  • Ability.
 2. Work experience and Achievements.
 3. Educational back ground.
 4. Reasons for application.
 5. Reasons for leaving the former company.
 6. Remuneration / salary.
 7. Wuestions for interviewer.
 8. Availability and interview closing.
Trên đây là những bước căn bản cho một buổi phóng vấn, bạn hãy nhớ để đưa ra một câu hỏi thực sự thuyết phục. Bạn có thể sử dụng phần từ vựng đã có, nhìn lại những ví dụ và phần nghe trong video học tiếng anh phỏng vấn xin việc. Bài tới, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn làm thế nào để nói những phần khác trong một buổi phỏng vấn, bởi vì chúng ta có rất là nhiều câu và rất nhiều cấu trúc bạn có thể được hỏi cho một buổi phỏng vấn. Xin chào và hẹn gặp lại!

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 2

Xin chào các bạn!
Một buổi phỏng vấn tất nhiên là có sự đối đáp giữa 2 bên là người ứng tuyển và nhà tuyển dụng, do đó trong bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc hôm này, công ty dịch thuật Việt Uy Tín sẽ hướng dẩn các bạn một số câu hỏi cần và không cần hỏi nhà tuyển dụng.


Nội dụng video Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 2

Questions for interviewers

Trong mục này chúng ta sẽ học những câu hỏi mà bạn có thể hỏi lại bên nhà tuyển dụng. Phần đầu của bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc chúng ta đã trả lời những câu hỏi của bên tuyển dụng về những thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc hoặc về lý do xin việc. Ngoài ra thì bạn có thể được đưa ra những câu hỏi nhất định cho bên nhà tuyển dụng, những câu hỏi này thì có thể giúp bạn giải đáp những thắc mắc mà bạn thực sự muốn biết từ nhà tuyển dụng.

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 2
Chuẩn bị câu hỏi trước khi phỏng vấn xin việc
Qua những câu hỏi này, nhà tuyển dụng đánh giá xem bạn có phải là một người đưa ra những câu hỏi thông minh hoặc bạn là người biết suy nghĩ những vấn đề hữu ích hay không. Chúng ta hay nhìn một số câu hỏi nên và không nên hỏi nhà tuyển dụng.

DOS
 • What would my job entail?
 • What hours would I work?
 • Is there overtime?
 • What about other benefits?
 • Whould there be any opportunities to work abroad?
 • What type of work will I be expexted to do at first?
 • May I ask if there would be any Saturday work?
 • Is there a company bus for employees?
 • What is the makeup of the team as far as experience?
 • What does this company value the most and how do you think my work will further this value?
 • What kinds of processes are in place to help me work collaboratively?
 • What do you see in me? What are my strongest assets and possible weaknesses?
 • Do you have any concerns that I need to clear up in orther to be the top candidate?
Trên đây là danh sách những câu hỏi mà bạn có thể hỏi nhà tuyển dụng, nhớ rằng phải liên quan đến công việc của bạn như là: xe bus có đưa đón nhân viên hay không, về những lợi ích của công ty, làm thế nào để trở thành một nhân viên hiệu quả cho công ty…

Sau đây là danh sách câu hỏi bạn không nên hỏi khi phỏng vấn.

Học Tiếng Anh phỏng vấn xin việc Bài 6 - Phần 2
Một số câu hỏi thì không nên hỏi khi phỏng vấn
DON’TS
 • What religion are you in?
 • What family origin are you of?
 • Why are you divorced?
 • Why do you have no children?
 • How much money do you make?
 • How old are you?
 • Is this possible for me to get a small loan?
 • Hould anyone notice if I came in late and left early?
 • The job description mentions weekend work. Are you serious?
 • What does this company consider a good absenteeism record?
Các câu hỏi của bạn đưa ra khi hỏi nhà tuyển dụng sẽ được họ đánh giá bạn có thực sự quan tâm đến công việc hay không, vì thế các bạn cần chuẩn bị những câu hỏi thích hợp và tránh những câu hỏi gây phản cảm. Bất kỳ thắc mắc nào về bài học tiếng anh phỏng vấn xin việc hãy liên hệ với nhóm dịch công chứng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!

 

VỀ CHÚNG TÔI

Du học TinEdu là công ty thành viên của TIN Holdings - thương hiệu lớn, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn du học. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, Chúng tôi đã tư vấn và thực hiện thành công hàng ngàn hồ sơ cho du học sinh toàn quốc.

VĂN PHÒNG TP.HCM

Địa chỉ: Tòa nhà TIN Holdings, 399 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận

Điện thoại: 1900 633 379

Hotline: 0948 748 368

Email: cs@tinedu.vn

 

VĂN PHÒNG ĐÀ LẠT

Điện thoại: 1900 633 379

Hotline / Zalo / Viber: 0948 748 368

Email: cs@tinedu.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: P.608, Tầng 6, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 1900 633 379

Hotline / Zalo / Viber: 0948 748 368

Email: cs@tinedu.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 55 Lý Thái Tổ, Phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 1900 633 379

Hotline: 0941 37 88 33

Email: cs@tinedu.vn

LIÊN KẾT